webmaster@kjs.ac.th
Tel. 097 3321 237

foto1

บนเส้นทางเล่าเรียนเขียนอ่าน กวางโจนศึกษา

foto1

ใช้พระธรรมนำทาง สู่ความเจริญงอกงาม

foto1

กวางโจนศึกษา เราเทิดบูชาพระคุณครู

foto1

จัดอบรมบ่มนิสัย ในค่ายคุณธรรม

foto1

ใช้กีฬาเป็นยาวิเศษ ทุกเพศวัยสุขภาพแข็งแรง

Edu-Government Links

KwangJone Fanpage

Backend System

Friendly Links

isangate com 200x75
krumontree 200x75
easyhome 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75

Page View

00000712
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
4
34
612
100
409
712

Your IP: 3.95.131.208
2019-12-10 23:46

< Coding > วิชาแห่งโลกอนาคต

< CODING > วิชาแห่งโลกอนาคต CODING IS LANGUAGE OF THE FUTURE

โค้ดดิ้ง คือ การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด "CODING IS NOT DIFFICULT" Bill Gates.

ธรรมชาติของมนุษย์เราอยากจะเอาชนะทุกข้อจำกัด ก็เหมือนกับที่คนเราเดินแล้วเหนื่อย เราจึงพัฒนาจักรยานขึ้นมา วันหนึ่งเราอยากจะให้ยานพาหนะจุคนจำนวนมาก เราก็สร้างรถยนต์ขึ้นมา ต่อมาก็กลายเป็นเครื่องบินและพัฒนาต่อไปอย่างไม่รู้จบ

Coding 1

ดังนั้น โค้ดดิ้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไกลตัวเลย มันเกี่ยวพันกับมนุษย์เราโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่าง Elon Musk จะพามนุษยชาติเดินทางไปยังดาวอังคาร ดังนั้น จึงเป็นการดีหากเราทุกคนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Coding เพื่อพัฒนาความคิดให้เป็นระบบและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลดีต่างๆ ก็จะส่งผลต่อตัวเราเอง ไม่ว่าการใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราต่อไปในอนาคต

วิชา Coding ที่เด็กไทยได้เรียน

Coding อยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาบังคับ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิมที่เด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เป็นนักคิด นักพัฒนา งานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Coding 2

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

  1. Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวใจหลักของวิชานี้ ทำให้คิดได้เป็นขั้นตอน เป็นระบบ โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
    2. ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูล มาประมวลผลและทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้
    3. Digital literacy การรู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อใช้งานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่จะเกิด ถ้าเด็กๆ ได้เรียน

เด็กจะได้ฝึกวิธีคิดด้วยหลักเหตุและผล รวมถึงได้เรียนรู้โครงสร้างของปัญหา และหาคำตอบผ่านการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน พวกเขาจะเห็นเลยว่าการเขียนโค้ดนั้นช่วยให้เขาเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ง่ายขึ้น เพราะจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กจับประเด็นและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเรียน Coding กับวิชาคณิตศาสตร์ก็มีหลักการที่เชื่อมโยงกัน

Coding 3

ควรเริ่มเรียน Coding เมื่ออายุเท่าไหร่

Coding คือ ภาษาของอนาคต สามารถเรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถม เพื่อพัฒนาระบบการคิดและสร้าง growth mindset ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก

CODING IS THE LANGUAGE OF THE FUTURE ”

Coding 4

www.CodingThailand.org