webmaster@kjs.ac.th
Tel. 097 3321 237

Edu-Government Links

KwangJone Fanpage

Backend System

Friendly Links

isangate com 200x75
krumontree 200x75
easyhome 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75

Page View

00000699
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
4
21
612
87
409
699

Your IP: 3.95.131.208
2019-12-10 22:59

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน

(เป็นเพียงหน้าเว็บตัวอย่าง ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขให้เป็นโครงการจริงแทนที่ได้)

โรงเรียนกวางโจนศึกษา ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งการนำนักเรียนไปศึกษาหาประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งที่สาธารณะ เอกชน หรือหน่วยราชการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆ นั้นให้ประสบการณ์ที่ประเมินคุณค่ามิได้แก่นักเรียนทุกคน ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนกวางโจนศึกษา ได้กำหนดให้มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ แยกเป็นระดับชั้นตามวันเวลาดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ ....................

dino tour 01